#امهات_المؤمنین (IV)

با اختلافی که بعد از شهادت پیامبر خاتم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، در میان امت افتاد، همسران پیامبر به احزاب سیاسی-مذهبی مختلفی تقسیم شدند. گروهی از این بانوان، به تبعیت حکومت وقت درآمدند. گروهی از ایشان با حکومت بعضی خلفا مخالف بودند و در نهایت، گروهی از ایشان با کناره گیری از دنیا و مادیات، کنج عزلت پیش گرفته و سرانجام با غربت از دنیا رفتند. البته این سه دسته، فقط شامل گروهی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌شد که عمر ایشان بعد از پیامبر ادامه یافت.
اسامی همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:
1. #خدیجه دختر خویلد
2. #سوده دختر زمعه
3. #عائشه دختر ابوبکر
4. #حفصه دختر عمر
5. #زینب دختر خُزَیمه
6. #ام‌سلمه هند دختر ابوامیه
7. #زینب دختر جَحش
8. #جویریه دختر حارث
9. #ام‌حبیبه رمله دختر ابوسفیان
10. #ماریه دختر شمعون
11. #صفیه دختر حُیَی
12. #میمونه دختر حارث


نتیجه تصویری برای قبة الخضرا