مطالب این بخش از روی کلیپی از شبکه‌ی ولایت استخراج شده‌است. این کلیپ را می‌توانید در آدرس زیر تماشا کنید.

https://t.me/TheBestReligion/371

پیلاتوس -که حاکمی در زمان حضرت مسیح علیه السلام بود- دست‌های خودش را شست -کما این که انجیل می‌گوید- و گفت: «من تبری می‌جویم از این که این شخص را بکشم.» علاوه بر این، پیلاتوس تمام تلاشش را می‌کرد تا مسیح را نجات دهد و می‌گفت: «یک چیزی بگو» و تأکیداتی که داشت برای این بود که نه تنها نکشدش، بلکه نجاتش بدهد و به مأمورین زیر دست خود هم که می‌خواست دستور بدهد، می‌گفت: «او را نکشید. ببرید و شکنجه‌ی مختصری بدهید که آسیب هم نبیند.»

زن پیلاتوس هم تلاش می‌کرد و به همسرش گفته بود: «این مرد عادل است و شما حکم به کشتنش ندهید.» وقتی آمدند و گفتند که مسیح بالای صلیب کشته‌شد، پیلاتوس تعجب کرد. چون به طور عادی اگر یک فرد میان‌سال به صلیب کشیده‌شود، چیزی حدود دو سه روز طول می‌کشد تا از دنیا برود. اما بعد از مدت کوتاهی که گفتند: «کشته‌شد»، خیلی تعجب کرد که همین تعجب، نشان از این است که این خبر ممکن است صحت نداشته‌باشد و ادعای گزافی باشد.

ضمنا اناجیل بیش از حد بر مرگ حضرت مسیح علیه السلام تأکید می‌کنند. یعنی در برابر تناقضاتی که نسبت به این موضوع وجود دارد، یک چیزی هست که زیاد آن را تکرار و بر آن تأکید می‌کنند. اگر این تأکید، تناقضی در برابرش نبود، قابل استناد بود و ما می‌توانستیم از آن استفاده کنیم. ولی وقتی که قرائن مسلمه همه بر خلاف این ماجرا است و تأکید فراوانی بر آن ماجرا وجود دارد، آن ماجرا را مشکوک می‌کند.

ضمنا حضرت مسیح علیه السلام دعا کرد که خدایا، من را مصلوب نکن و دعاهای ایشان نزد خداوند مستجاب است. مواردی دیگری هم از مکاشفه‌ی پطرس هست که گفت: «شخص مسیح کنار من بود. من تعجب کردم. گفتم که آن کسی که بالای که صلیب است، کیست؟» او گفت: «او بدلی هست که قرار است این صلیب را به دوش بکشد.» طبیعتا بر اساس شرایطی که مکاشفه‌ی پطرس می‌گوید، مصلوب شدن حضرت مسیح علیه السلام مورد سؤال است.


نتیجه تصویری برای صلیب حضرت مسیح