چه دلیلی هست بر این که پیامبر برای خود جانشین تعیین کردند؟


گروهی از کسانی که این سؤال می‌پرسند تفکر نمی‌کنند. آنان با این که به تمامی پیامبران الهی ایمان دارند، نمی‌دانند که هر پیامبری که آمد برای بعد خود جانشینی گماشت تا آن مردم بی گناه، گمراه نشوند. آنان نمی‌دانند که آدم شیث را، نوح سام را، ابراهیم اسماعیل را، اسحاق یعقوب را، موسی یوشع را، داوود سلیمان را، سلیمان آصف را و عیسی شمعون را جانشینان خودشان قرار دادند.
گروهی دیگری از کسانی که این سؤال را می‌کنند، قرآن و سنت پیامبر را مطالعه نکرده اند. آنان با این که به قرآن و سنت ایمان دارند، نمی‌دانند که خداوند در آیه‌ی 180 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره این چنین فرموده: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیرًْا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ  حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ» (هر گاه یکى از شما را مرگ فرا رسد و چیزی بر جای گذارد، مقرر شد که درباره‌ی پدر و مادر و خویشاوندان، از روى انصاف وصیت کند. و این شایسته پرهیزگاران است.) حال با این که پیامبر رحمت، خود قرآن را از جانب پروردگارشان آورده اند، چگونه ممکن است این آیه را فراموش کرده باشند؟ اما وقتی احادیث پیامبر را می‌خوانیم می‌بینیم این طور نیست و ایشان ما را به دو چیز گران‌بها، برای بعد خودشان سفارش کرده اند تا گمراه نشویم. (1)
اما شاید گروه دیگری باشند که با حقیقت، جدال و محاجه می‌کنند و خداوند آنان را به خاطر جحدشان مقابل آیات الله هرگز هدایت نمی‌کند؛ بلکه به کار خودشان آنان را گمراه می‌کند و  چشمانشان را به روی حقیقت می‌پوشاند ...

________________________________________________________________
1- صحیح مسلم ج4 ص1873 / مسند الإمام أحمد بن حنبل ج23 ص10 و 11 / سنن الترمذی ج5 ص663 / أسد الغابة فی معرفة الصحابة ج2 ص13 / الدر المنثور ج7 ص349 / المصنف فی الأحادیث والآثار ج6 ص309 / کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال ج1 ص172 و 186 و 187 / تفسیر ابن کثیر، ج7 ص185 / البدایه و النهایه ج7 ص668 / صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته ج1 ح4222 و 4223 و 5248 و 5543 و 8239 / مجمع الزوائد هیثمی، ج1، ص170 و ج9 ص163 و 164 و 165 و ج10 ص 363 / المستدرک على الصحیحین ج3 ص117 و 118 / حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ج1 ص355 /  الصواعق المحرقة ج1 ص109 و ج2 ص361 و 368 و 438 و 652 و 653 / و بی شمار منابع صحیح السند دیگر ...