چرا با وجود این که خدا، قبله، پیامبر و کتاب مسلمانان با هم یکی است، این قدر با هم اختلاف دارند؟


مسلمانان در زمان پیامبر کاملا متحد بودند و تا پایان عمر شریف ایشان هیچ اختلافی با هم نداشتند. اگر هم اختلافی پیش می‌آمد، پیامبر در میان آنان بود و آنان می‌توانستند موضوع را به ایشان برسانند تا حضرتشان، اختلاف درگرفته را برطرف سازند.
پس از آن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از دنیا رفتند (گروهی می‌گویند پیامبر بر اثر بیماری از دنیا رفتند و گروهی معتقد اند ایشان توسط سم شهید شدند)، اختلاف و دو دستگی در میانشان رخ داد. در حالی که هنوز پیکر مطهر پیامبر صلوات الله علیه و آله روی زمین بود، عده‌ای بر آن شدند تا جانشین پیامبر را انتخاب کنند تا امور مسلمین روی زمین نماند. توسط شورایی -که در اکثریت منابع آن را متشکل از 18 نفر می‌دانند-، یکی از افراد به نام عبدالله بن عثمان (ابوبکر بن ابوقحافه)، به عنوان رهبر مسلمانان انتخاب شد.
بعد از این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به خاک سپرده شدند، گروهی از مسلمانان که تعدادشان هم کم نبود، شهادت دادند که شخص مبارک رسول اکرم علیه و آله صلوات الله، در زمان حیاتشان، جانشنین خود را تعیین کرده اند. جانشین آن حضرت کسی نبود مگر پسر عمویشان، حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه. اما چون قدرت به دست دیگران بود، آنان نتوانستند روی ادعای خود پا بر جا بایستند مگر تعدادی انگشت شمار ...
این حادثه، آغاز اختلاف و دو دستگی میان مسلمانان بود.