پیامبران حقیقی چه ویژگی‌هایی داشته اند؟


در طول تاریخ بشریت، افراد زیادی بوده اند که ادعای رسالت (پیامبری) کرده اند. سؤالی که پیش می‌آید این است که کدام یک از آنان راست‌گو بوده و کدام یک از آن‌ها به دنبال منافع خویش بوده اند؟ این مطلبی است که ما بارها و بارها روی آن تأکید کرده ایم.
پیامبران الهی، به علت این که از جانب خداوند گماشته شده بودند. همواره از فرمان او اطاعت می‌کردند؛ همان فرمانی که گفتیم همیشه در مسیر سعادت بشر است. این بزرگواران، همیشه به دنبال نجات مردم از جهل و نادانی بوده و آنان را از شرک باز می‌داشتند. به کارهای پسندیده امر می‌کردند و از کارهای ناپسند باز می‌داشتند. این گونه بود که مردم را جذب اخلاق الهی می‌کردند. اما گاهی می‌شد که برخی افراد جاهل مخالفت می‌کردند و گاهی اوقات به عذاب الهی دچار می‌شدند.
اما نمی‌توان تمامی اخلاق‌های نیک این فرستادگان شریف را یک جا بررسی کرد. ویژگی‌های زیادی هست که در یک یک آنان مشهود است. خصوصیت‌هایی هم هست که ممکن است مخصوص هر کدام یک از آنان باشد و ما از آن بی‌خبر باشیم. لیکن شاید بتوان برخی از بارزترین صفاتی که به آن شناخته می‌شدند را بررسی کرد ...