چگونه جهان به وجود آمد؟


در بخش‌های قبلی، مقدمات بیگ بنگ را بررسی کردیم. قصد داریم تا در چند بخش بعدی، شرح دقیق آن را با توجه به مطالب یک وب‌سایت علمی فارسی زبان 🇮🇷، ارائه دهیم. جهت استفاده‌ی بیشتر از مطالب این وب‌سایت می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید:
https://bigbangpage.com

بیگ بنگ (III)

ثابت هابل (H) -که یکی از مهم‌ترین ثابت‌ها در علم کیهان شناسی محسوب می شود-، نشان می‌دهد که جهان با چه سرعتی در حال انبساط است. به عنوان مثال، نوار ویدئویی ضبط شده از یک انفجار را در نظر بگیرید. در ویدئوی ضبط شده، ذرات ناشی از انفجار را در حال دور شدن از مرکز انفجار می بینیم. به این ترتیب می‌توانیم سرعت دور شدن ذرات را از مرکز انفجار محاسبه کنیم. ولی از طرف دیگر همچنین می‌توانیم ویدئو را به عقب باز گردانیم تا لحظه‌ای که تمام ذرات در یک نقطه متمرکز شوند. از آن جایی را که سرعت انبساط را از قبل می‌دانیم، می‌توانیم به عقب بازگشته و زمانی را که در آن انفجار رخ داده است را محاسبه کنیم. (این مثال برای درک موضوع است و بیگ بنگ قابل مقایسه با هیچ  انفجاری نیست، چون جهان پس از بیگ بنگ، تورم یافت و منبسط شد!)
قدیمی‌ترین و مستقیم‌ترین انواع شواهد تجربی عبارت اند از: 1-انبساط نوع هابل که در انتقال سرخ کهکشان‌ها مشاهده شده است. 2-اندازه گیری‌های جزئیات تابش زمینه‌ی کیهانی 3-فراوانی نسبی عناصر سبک که در جریان هسته زایی بیگ بنگ تولید شده‌اند. امروزه توزیع، تشکیل و تکامل کهکشان‌ها در مقیاس بزرگ نیز به این شواهد افزوده شده است. از این موارد به عنوان چهار ستون فرضیه‌ی بیگ بنگ یاد شده است.
به تازگی نیز طبق مشاهدات ماهواره‌ی پلانک، تخمین زده می‌شود سرعت انبساط جهان که برابر ثابت هابل شناخته می‌شود، برابر ۶۷/۱۵ مثبت-منفی ۱/۲ کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک است (پارسک یک واحد اخترشناسی است و تقریباً برابر ۳ میلیون سال نوری است.) که کم‌تر از برآوردهای قبلی به دست آمده از تلسکوپ‌های فضایی اسپیتزر ناسا و هابل می‌باشد. ( داده‌های پیشین نشان می‌داد که جهان با سرعت شگفت آور ۷۱ کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک در حال انبساط است.)