چگونه جهان به وجود آمد؟


در بخش‌های قبلی، مقدمات بیگ بنگ را بررسی کردیم. قصد داریم تا در چند بخش بعدی، شرح دقیق آن را با توجه به مطالب یک وب‌سایت علمی فارسی زبان 🇮🇷، ارائه دهیم. جهت استفاده‌ی بیشتر از مطالب این وب‌سایت می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید:
https://bigbangpage.com

بیگ بنگ (II)

از سن عالم تا کنون، ۱۳٫۸۲ میلیارد سال گذشته. (طبق مشاهدات جدید ماهواره‌ی پلانک که نشان داد کیهان نزدیک به ۱۰۰ میلیون سال قدیمی‌تر است) طبیعی است برای بیان مرحله‌های این تحول از زمان استفاده کنیم. ذره‌هایی مانند پروتون و نوترون، که در فیزیک آن‌ها را با نام کلی باریون می‌شناسیم، در همان یک ثانیه‌ی اول، بعد از بیگ بنگ به وجود آمده اند. شاید تصور کنید یک ثانیه در مقابل ۱۳٫۸ میلیارد سال که اصلاً به حساب نمی آید. اما در فیزیک این طور نیست! کیهان زمانی که یک ثانیه یا کسری از ثانیه سن داشته است بسیار داغ بوده است، یک ثانیه بعد از بیگ بنگ را به چند قسمت می‌شود تقسیم کرد که معنی داشته باشد؟ کوچک‌ترین زمانی که به لحاظ علم فیزیک از ثابت‌های جهانی که طبق گرانش نیوتن، پلانک، و نیز سرعت نور می توان ساخت، زمان پلانک نامیده می شود و برابر ۲۳-۱۰ ثانیه، توجه کنید یعنی که ثانیه را به ۱۰۴۳ قسمت تقسیم کنیم و تنها یک قسمت از آن را بگیریم!
این زمان شاخص است برای محدوده‌ای از تحول عالم که انتظار می‌رود گرانش کوانتومی شود؛ علت این ادعا این است که در محاسبه‌ی زمان پلانک، ثابت پلانک که نشانه‌ی کوانتومی بودن است وارد می‌شود. بنا بر این این زمان مرز اعتبار نظریه‌ی گرانش اینشتین را تعیین می کند و انتظار داریم در زمان‌های کوتاه تر از آن، که عالم فشرده‌تر بوده است، گرانش کوانتومی بشود. هیچ رابطه یا فرمول فیزیکی شناخته شده‌ای وجود ندارد و فقط از این زمان به بعد است که روابط فیزیکی وجود دارند. بعد از عبور از چند مرحله‌ی ویژه و کاهش تدریجی دما در زمان 10 بتوان منفی 12، چهار نیروی بنیادی شکل گرفته و در زمان ده بتوان منفی شش هم دما آن قدر پایین آمده تا شرایط برای شکل گیری هسته اتم‌ها فراهم شود. دراین زمان عناصر طبیعی به ویژه هلیوم و هیدروژن شکل گرفته اند. بعد از گذشت سیصد هزار سال از لحظه‌ی آفرینش، کیهان برای فوتون‌ها شفاف شده و تابش از ماده جدا شده است. با انبساط کیهان، ماده از تابش زمینه جدا شده و اتم‌ها تشکیل شده اند. گرانش موجب تغییر چگالی‌های موضعی شده و ستاره‌ها شکل گرفته اند.